Moje činnost

Výstavní činnost

Sám či s kamarády z klubu a ze spřátelených klubů můžeme nabídnout "výstavní den". Máme k dispozici celou řadu artefaktů, věcí denní potřeby, dokumentů, uniforem či modelů věnovaných určitým letcům, které můžeme nabídnout ke krátkodobým výstavám ve vhodných prostorách.

Pro exteriéry pak můžeme k podobným výstavám nabídnout dobový "tábor RAF", ve kterém návštěvníci mohou vidět i např. ukázku dobových briefingů, tedy toho, jaké informace mohli naši letci dostávat u perutí před akcí. Nabídnout můžeme jak stíhací, tak bombardovací briefing. Specialitou pak může být i ukázka pro pilotky ATA.


Přednášková činnost, 

aneb o letcích:

I. Všeobecná přednáška o čs. letcích  v RAF

Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům jejich země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře.

II. Přednáška o letcích RAF z Plzeňska

Počátek přednášky je podobný. V této přednášce jsou však vyzviženy osudy zejména letců Plzeňského kraje. Nejen leteckého personálu, tedy stíhačů, pilotů bombardérů, střelců, navigátorů, radiotelegrafistů, ale i pozemního personálu, bez kterých by letouny nevzlétly. Mezi jmény vévodí S/Ldr Antonín Liška, který přežil pád z 10 000 m, S/Ldr. Václav Kopecký, bratrů Šloufů - dvou výjimečných osudů, J. Chmelíka - bojovníka od Tobrúku, J. Prokopa - mechanika, který prožil 17 let v komunistickém kriminále, S. Plzáka, V. Jíchy - testovacího pilota letounů Spitfire a mnoha dalších.III. Přednáška o letcích RAF z Karlovarska

Všeobecný základ je rozšířen o osudy letců, kteří odešli bojovat za svou zem z Karlovarského kraje. Zajímavostí zde je, že se nejednalo vždy o Čechy. Mnohým byla rodným jazykem němčina - i přesto bojovali za Československo  a po boku Čechů u čs. perutí - v nejednom případě za něj obětovali i život.

Sgt. Jan Bláha - pilot bombardéru 311. perutě, F/O Bedřich Holzner - jediný stíhací pilot Karlovarského kraje, F/O JUDr. Bedřicha Steinera - překladatel z M. Lázní, Sgt Theodora Schwarze - Němce, který zůstal věrný republice a za ni i padl, F/O Alfred Posner, který obeplul svět, než se stal lékařek u 313. čs. stíhací perutě a mnoha dalších.

Součástí přednášek je i ukázka četných dobových artefaktů a publikační činnosti autora.


IV. Čs. letectvo 30. let aneb život letce I. republiky

Jedna z mála replik prvorepublikové uniformy letce vz. 37 věnovaná por. Otakaru Korcovi
Jedna z mála replik prvorepublikové uniformy letce vz. 37 věnovaná por. Otakaru Korcovi

Přednáška mapuje vojenskou (zejména leteckou) připravenost republiky Československé ve 30. letech 20. století. Nosnou linií jsou události let 1938 a 1939. Zmíněny jsou osudy letců Plzeňska a Karlovarska a jejich služba v letectvu ČSR do okupace.

Připomenuty jsou osudy Václava Jíchy - jednoho z letců slavné skupiny krále vzduchu Františka Nováka, por. Karla Bečváře - absolventa vojenské akademie v Hranicích, nebo stíhacího pilota Karla Poštu, Oldřicha Doubka a dalších a především Otakara Korce.

Budou představeny cesty, kterými se člověk mohl stát letcem - škola leteckého dorostu v Prostějově, Vojenská akademie v Hranicích na Moravě apod. 

V. Králové vzduchu

Uniforma letce vz. 29 věnovaná npor. Františku Novákovi
Uniforma letce vz. 29 věnovaná npor. Františku Novákovi

Nejznámější jména nejen v Československu, ale doslova po celém světě a především na mnoha významných leteckých událostech v Evropě. Kdo by v té době neznal trojici jmen - Široký - Hubáček - Novák. Přednáška bude nejen o této trojici, ale také o jejich předchůdcích. Vyzdviženy budou největší letecké soutěže 20. a 30 let. Především pak Olympijské hry v roce 1936 a IV. Mezinárodní letecký meeting v Curychu v roce 1937. Každý z této trojice měl jiný osud a každý je svým způsobem neuvěřitelný.


VI. 50. léta očima nejen "západních" letců

Přednáška mapuje osudy nejen letců po "vítězném" únoru 1948. V počátku je shrnuta válečná činnost vybraných letců a vojáků behěm druhé světové války a jejich návrat do vlasti. Základem přednášky je poválečná atmosféra v osvobozené vlasti a poúnorové události - osudy letců gen. Karla Janouška, gen. Františka Fajtla,  plk. Jana Prokopa, plk. Josefa Brykse a osudy vojáků generálů S. Vojcechovského, J. Syrového, H. Píky, K. Lukase - soudy, rozsudky a výslechy, mučení a věznění těchto letců a vojáků a naopak např. osudy plk. Ladislava Světlíka, gen. Františka Peřiny a dalších, kterým se podařilo před perzekucemi uniknout.


Cílem všech přednášek je připomenout, představit a hlavně nezapomenout na tyto dlouho opomíjené hrdiny našeho národa, kteří se mnohdy narodili přímo v našem městě.

Video ukázku z přednášky můžete vidět zde

Děkuji panu Pavlu Kučerovi za vytvoření tohoto videa

Tak trochu z jiného "ranku",

aneb z první republiky

VII. Filmové hvězdy první republiky

Přednáška se zaměřuje na nejznámější herce a herečky, které známe ze "starých českých filmů". Představeny budou nejen vybrané role, ale především životní dráha herců jako Vlasta Burian, Jindřich Plachta, Theodor Pištěk, Oldřich Nový, ale také hereček - Lídy Baarové, Věry Ferbasové, Hany Vítové, Adiny Mandlové a mnoha dalších. Jejich osudy jsou mnohdy na hony vzdáleny těm rolím, ve kterých je známe ze slavných filmů dodnes. Připomenuty ale budou také filmy, ve kterých se zachovaly záběry letecké techniky první republiky. Budou zde komentovány jednotlivé letouny ve filmech použitých a dokonce i u některých záběrů i představeni letci, kteří je ve filmu mohli pilotovat.


VIII. Baťové a jejich zázrak v podnikání

Představeni budou především dva bratři. Jejich osud, životní dráha, podnikatelské i jiné úspěchy. Zmíněna budou baťovská "nej", tedy to, co pomohlo dostat firmu Baťa na vrchol obuvnického průmyslu. Nepůjde ale jen o firmu samotnou. I zde mohou být zmíněny osudy letců - jednak těch, kteří pro Bati létali - Oldřich Doubek, Emil Forejtník, Jan Šerhant a další, tak ti, kteří co baťovci odcházeli z různých koutů republiky bojovat za republiku v druhé světové válce. Přednáška se zaměří také na každodenní život prostého dělníka v Baťových továrnách a zkusí nám přiblížit, jaká asi byla práce pro tento gigantický koncern.


Další přednášky mohou být na tato témata:

  • TGM a I. republika
  • I. republika  - ekonomická situace, kdo ekonomicky držel republiku - největší podniky ČSR
  • I. republika - vznik
  • I. repulika - vojenská připravenost republiky v jejím závěru
  • I. repulika a Rakousko-Uhersko
  • ....a další zajímavá témata tohoto období...Iniciace vzpomínkových akcí v roce 2018


Iniciace a spolupořádání pietních a vzpomínkových akcí v roce 2017


Den plk. Karla Bečváře, DFC - 11. 11. 2017 

Reportáž: zde 

Foto Kateřina Bláhová
Foto Kateřina Bláhová

Na Den veteránů v sobotu 11. 11. 2017 si v Blovicích připomněli místního rodáka, jednoho z nejlepších navigátorů sloužícího během druhé světové války u naší 311. čs. bombardovací perutě - plk. Karla Bečváře, DCF.

Letošní výročí 11. listopadu bylo obzvláště významné, jelikož uběhlo sto let od narození Karla Bečváře. Proto byly akce pořádané tento den věnované především jemu. Již od devíti hodin od rána probíhala na zámečku, v muzeu Jižního Plzeňska, jež bylo jedním z pořádajících subjektů celé akce, komentovaná výstava artefaktů - věcí denní potřeby, výstroje a uniforem letců. Tuto část si vzali pod ochranná křídla členové spolku letecké historie Čeští RAFÁci a KVH 276th squadron. Na zámku byla též toho dne otevřená dlouhodobá výstava věnovaná jednak osobě plk. Karla Bečváře, DFC, a jednak letcům Jižního Plzeňska. Tato výstava bude v muzeu návštěvníkům otevřená do 18. 8. 2018 - tedy do data výročí úmrtí během operačního letu tohoto navigátora.

Od deseti hodin dopoledne proběhla přednáška pana Martina Marka o kolébce našeho letectví - tedy o éře legionářů během velké války.

Kolem 14. hodiny sešlo se několik desítek lidí u památníku blovickým letcům, na kterém jsou kromě jména plk. Bečváře také jména jeho dvou druhů ve zbrani - LAC Miroslava Drnka a Sgt. Václava Blahny. Sté výročí od narození uběhlo i pro Miroslava Drnka, který byl během vzpomínkové aktu také vzpomenout. Ani jeden z nich se domů po válce nevrátil.

Pod patronací vedení města zde byl konán pietní akt za účasti pana starosty a místostarosty, armády, několika klubů vojenské historie a četné veřejnosti. Mezi hosty vzpomínkové akce byli také příbuzní plk. Bečváře, jmenovitě neteř pana plukovníka - paní Zinočka Homanová.

Foto Kateřina Bláhová
Foto Kateřina Bláhová

Na zámku se od 15:30 také křtila kniha o tomto čs. letci, kterou napsal bratr Daniel Švec, člen plzeňské pobočky ČSOL. Kniha nese název "Jsme napadeni... Životní příběh navigátora 311. čs. bombardovací perutě Karla "Bimba" Bečváře, DFC." Slova "Jsme napadeni" bylo to poslední, co bylo z letounu KX-B, na kterém letěl se svými druhy, zachyceno. Kmotry publikace byla jednak paní Zinočka Homanová, dále Mgr. Josef Koželuh - historik, který se osudem Karla Bečváře dlouhodobě zabýval, a jednak také paní Iveta Irvingová - dcera pilota 311. perutě generála J. R. Irvinga. Kniha byla pokřtěna prstí pocházejících z několika, pro naše letectví významných, míst Anglie. Knihu můžete objednávat přes stánky br. Švece: danielsvecraf.webnode.cz

V samém závěru tohoto dne byla konána br. Danielem Švecem přednáška o našich letcích, kteří odcházeli bojovat pod vlajkou britského Královského letectva do Anglie především z Plzeňského kraje. 


Pietní akt k uctění plk. v. v. Laslava SvětlíkaIniciace a spolupořádání pietních a vzpomínkových akcí v roce 2016

Jednou z činností, jak nezapomenout na naše letce, kteří za druhé světové války bojovali za naši zem, je uspořádání vzpomínkové akce.

Tento rok jsem inicioval již třetí takovouto akci k příležitosti 100. výročí narození. Nejprve v obci Líně u Plzně panu plukovníku in memoriam Vilému Noskovi dále poručíku v. v. Václavu Vaněčkovi v rodné obci Chocenice. Poslední byla v obci Lubenec plukovníku in memoriam Ondřeji Šambergrovi.

Rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na jejich uspořádání.


Jako čestná stráž při pietních aktech

Štěnovice 9. 4. 2016 - Pietní akt k uctění stíhače Oldřicha Kestlera, plukovníka in memoriam. Foto J. Kreisinger, Video R. Hrdlička
Štěnovice 9. 4. 2016 - Pietní akt k uctění stíhače Oldřicha Kestlera, plukovníka in memoriam. Foto J. Kreisinger, Video R. Hrdlička
Turnov 2. 4. 2016 Odhalení pamětní desky W/O Ludvíka Koška, plukovníka in memoriam. Přítomen generál Emil Boček - stíhač 310 čs. stíhací peruti. Foto Filip Procházka
Turnov 2. 4. 2016 Odhalení pamětní desky W/O Ludvíka Koška, plukovníka in memoriam. Přítomen generál Emil Boček - stíhač 310 čs. stíhací peruti. Foto Filip Procházka

3. 12. 2016 Pietní akt k uctění plk. Františka Truhláše v Lomnici nad Popelkou - iniciátorem byl pan Miloš Podzimek