Publikační činnost
Sem vložte podnadpis


11. 11. 2017 byla vydána a pokřtěna pod záštitou Muzea Jižního Plzeňska má první publikace.

Kniha vznikla k poctě plk. Karla Bečváře, DFC.

Chtěl bych poděkovat za její vznik všem, kteří se o to zasadili.

Anotace: zde

Knihu můžete objenávat na: danielsvec@yahoo.com

Výňatek knihy: zde

Reportáž ze vzpomínkové akce v Blovicích: zde ... nebo zde

Články pro Plzeňský Deník

Celkem vyšlo na 25 dílů v seriálu letci Plzeňského kraje.

Publikační činnost

Získané informace z nejrůznějších publikací význačných autorů, stejně jako z dobových materiálů v archivech a především od žijících příbuzných či pamětníků se snažím formou krátkých článků zvěřejňovat v místních periodicích.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se se mnou o své zážitky a vzpomínky podělili a pomohli při jejich sepsání.

Stejně tak děkuji za poskytnutý fotografický materiál.