Non multi sed multa                              ("Ne mnozí, ale mnoho")
Nezapomínejme na své hrdiny

Rodí se nová publikace

Pomozte nám podpořit správnou věc...


Svým přispěním pomůžete vydat jedinečnou publikaci o zapomenutých letcích bojujících v RAF za znovuobnovení Československa během druhé světové války, kteří pocházeli z Karlovarského kraje

__________________________________

Přispět můžete zde prostřednictvím HITHIT

__________________________________

Málokdo o nich ví. Nikdo o nich dosud souhrnně nepublikoval. Za své činy si zasluhují, aby je lidé znali. Jejich životy jsou neuvěřitelné a mají co říci i dnes.


Velice všem děkuji za podpory této knihy.


Jsem členem: Čeští RAFáci

Českoslovenští letci bojující 

v britském Královském letectvu
 

Existuje velké množství životních osudů. Každý z nich je jedinečný. Je prakticky nemožné je vylíčit, natož prožít, procítit. I přesto bychom se o to měli nějakou měrou pokusit. 

Málokterý národ světa dluží tak mnohé tak malé hrstce jednotlivců. Ač by tento upravený výrok W. Churchilla mohl být pravdivý na více místech světa, je více než pravdivý pro československé příslušníky britského Královského letectva za druhé světové války.  


Svou činností chci tyto dlouho opomíjené a zapomínané hrdiny připomínat a         v případě mladší generace i představovat. Mají nám co říci - i po tolika letech. 

Co je hlavní myšlenkou nejen mé činnosti, ale především mnoha jiných?


Děkuji autorovi za vytvoření tohoto videa.


Titulní foto: Magdalena Marie Hanková: https://www.foto-mmh.cz/