Non multi sed multa                              ("Nemnozí, z mnoha")

Nezapomínejme na své hrdiny

Předmluvu ke knize napsali:

Zrodila se nová publikace...

Děkuji všem za podporu a pomoc při jejím vzniku. Všem příbuzným těchto letců, bez jejichž zapůjčených fotagrafií a dalších dokumentů by nemohla vyjít. Zvláště pak panu Tomu Doležalovi, Ivetě Irvingové, Janu Irvingovi a mnoha dalším.

Vřele děkuji panu Miroslavu Vomáčkovi, prasynovci Sgt Františka Šipuly, za všechny úchvatné perokresby, které připomínají každého ze 116 letců Plzeňska.

Panu Jaroslavu Popelkovi, Jindřichu Kolářovi a Mgr. Petru Velenovi za poskytnutý fotografický materiál. 


KOUPIT MŮŽETE: ZDE


Publikace vyšla na počátku prosince 2022.

Objednat si ji může již nyní na danielsvecraf@gmail.com

Kniha bude také představena na četných přednáškách - podle situace s COVID 19, na kterých proběhne autogramiáda, případně autorské čtení. Termíny přednášek zde

Jsem členem: Čeští RAFáci

Českoslovenští letci bojující 

v britském Královském letectvu
 

Existuje velké množství životních osudů. Každý z nich je jedinečný. Je prakticky nemožné je vylíčit, natož prožít, procítit. I přesto bychom se o to měli nějakou měrou pokusit. 

Málokterý národ světa dluží tak mnohé tak malé hrstce jednotlivců. Ač by tento upravený výrok W. Churchilla mohl být pravdivý na více místech světa, je více než pravdivý pro československé příslušníky britského Královského letectva za druhé světové války.  


Svou činností chci tyto dlouho opomíjené a zapomínané hrdiny připomínat a         v případě mladší generace i představovat. Mají nám co říci - i po tolika letech. 

Co je hlavní myšlenkou nejen mé činnosti, ale především mnoha jiných?


Děkuji autorovi za vytvoření tohoto videa.


Titulní foto: Magdalena Marie Hanková: https://www.foto-mmh.cz/