Non multi sed multa                              ("Ne mnozí, ale mnoho")
Nezapomínejme na své hrdiny


11. 11. 2017 byla vydána a pokřtěna pod záštitou Muzea Jižního Plzeňska má první publikace.

Kniha vznikla k poctě plk. Karla Bečváře, DFC.

Chtěl bych poděkovat za její vznik všem, kteří se o to zasadili.

Anotace: zde

Knihu můžete objenávat na: danielsvec@yahoo.com 

Výňatek knihy: zde

Reportáž ze vzpomínkové akce v Blovicích: zde ... nebo zde

Jsem členem: Čeští RAFáci

Českoslovenští letci bojující 

v britském Královském letectvu
 

Existuje velké množství životních osudů. Každý z nich je jedinečný. Je prakticky nemožné je vylíčit, natož prožít, procítit. I přesto bychom se o to měli nějakou měrou pokusit. 

Málokterý národ světa dluží tak mnohé tak malé hrstce jednotlivců. Ač by tento upravený výrok W. Churchilla mohl být pravdivý na více místech světa, je více než pravdivý pro československé příslušníky britského Královského letectva za druhé světové války.  


Svou činností chci tyto dlouho opomíjené a zapomínané hrdiny připomínat a         v případě mladší generace i představovat. Mají nám co říci - i po tolika letech. 

Co je hlavní myšlenkou nejen mé činnosti, ale především mnoha jiných?


Děkuji autorovi za vytvoření tohoto videa.


Titulní foto: Magdalena Marie Hanková: https://www.foto-mmh.cz/