Moje činnost
Sem vložte podnadpis


Iniciace a spolupořádání pietních a vzpomínkových akcí v roce 2016

Jednou z činností, jak nezapomenout na naše letce, kteří za druhé světové války bojovali za naši zem, je uspořádání vzpomínkové akce.

Tento rok jsem inicioval již třetí takovouto akci k příležitosti 100. výročí narození. Nejprve v obci Líně u Plzně panu plukovníku in memoriam Vilému Noskovi dále poručíku v. v. Václavu Vaněčkovi v rodné obci Chocenice. Poslední byla v obci Lubenec plukovníku in memoriam Ondřeji Šambergrovi.

Rád bych zde poděkoval všem, kteří se podíleli na jejich uspořádání.


Jako čestná stráž při pietních aktech

Štěnovice 9. 4. 2016 - Pietní akt k uctění stíhače Oldřicha Kestlera, plukovníka in memoriam. Foto J. Kreisinger, Video R. Hrdlička
Štěnovice 9. 4. 2016 - Pietní akt k uctění stíhače Oldřicha Kestlera, plukovníka in memoriam. Foto J. Kreisinger, Video R. Hrdlička
Turnov 2. 4. 2016 Odhalení pamětní desky W/O Ludvíka Koška, plukovníka in memoriam. Přítomen generál Emil Boček - stíhač 310 čs. stíhací peruti. Foto Filip Procházka
Turnov 2. 4. 2016 Odhalení pamětní desky W/O Ludvíka Koška, plukovníka in memoriam. Přítomen generál Emil Boček - stíhač 310 čs. stíhací peruti. Foto Filip Procházka

3. 12. 2016 Pietní akt k uctění plk. Františka Truhláše v Lomnici nad Popelkou - iniciátorem byl pan Miloš Podzimek


Přednášková činnost

Pomocí živé interaktivní přednášky doplněné tématicky laděnými ukázkami z filmů a dokumentů se snažím seznamit zejména mladší generaci na základních a středních školách s pro ně často neznámými hrdiny, kteří i jim mají co říci svými činy a častokráte hlubokým morálním nitrem.

Přednášky jsou však připraveny pro každého zájemce o významný kus naší národní historie.

Publikační činnost

Získané informace z nejrůznějších publikací význačných autorů, stejně jako z dobových materiálů v archivech a především od žijících příbuzných či pamětníků se snažím formou krátkých článků zvěřejňovat     v místních periodicích.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se se mnou o své zážitky a vzpomínky podělili a pomohli při jejich sepsání.

Stejně tak děkuji za poskytnutý fotografický materiál.